تنظیم نوار شناور در LG G7

نحوه استفاده و تنظیم نوار شناور در LG G7 باز و بسته کردن نوار شناور – برای باز کردن نوار شناور: < یا > را بزنید. – برای بسته کردن نوار شناور: < یا > را بزنید. حرکت دادن موقعیت نوار شناور: شما می توانید موقعیت نوار شناور را تغییر دهید و آن را در جای مناسبی قرار دهید. در اصل با با کشیدن و رها کردن کار می کند. باز کردن نوار شناور: نوار شناور را نگهدارید، سپس آن را به موقعیت مطلوب بکشید. بستن نوار شناور: نوار شناور را نگهدارید، سپس آن را به موقعیت مطلوب در امتنداد لبه صفحه بکشید. غیرفعال کردن نوار شناور شما می توانید نوار شناور را با استفاده از یکی از روش های زیر غیرفعال کنید: نوار شناور را زمانی که بسته است نگهدارید و سپس آن را به منطقه حذف در بالای صفحه بکشید. نوار شناور را باز کنید سپس آیکون تنظیمات را زده و این ویژگی را خاموش کنید. به تنظیمات عمومی رفته و نوار شناور را در قسمت Extensions خاموش کنید.

نحوه استفاده و تنظیم نوار شناور در LG G7

تنظیم نوار شناور در LG G7

باز و بسته کردن نوار شناور

– برای باز کردن نوار شناور: < یا > را بزنید.
– برای بسته کردن نوار شناور: < یا > را بزنید.

حرکت دادن موقعیت نوار شناور:

شما می توانید موقعیت نوار شناور را تغییر دهید و آن را در جای مناسبی قرار دهید. در اصل با با کشیدن و رها کردن کار می کند.
باز کردن نوار شناور: نوار شناور را نگهدارید، سپس آن را به موقعیت مطلوب بکشید.
بستن نوار شناور: نوار شناور را نگهدارید، سپس آن را به موقعیت مطلوب در امتنداد لبه صفحه بکشید.

غیرفعال کردن نوار شناور

شما می توانید نوار شناور را با استفاده از یکی از روش های زیر غیرفعال کنید:
نوار شناور را زمانی که بسته است نگهدارید و سپس آن را به منطقه حذف در بالای صفحه بکشید.
نوار شناور را باز کنید سپس آیکون تنظیمات را زده و این ویژگی را خاموش کنید.
به تنظیمات عمومی رفته و نوار شناور را در قسمت Extensions خاموش کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *