تعویض خمیر حرارتی اچ پی G71t-300

تعویض خمیر حرارتی اچ پی G71t-300

/
تعویض خمیر حرارتی اچ پی G71t-300     ·         بدن خود را با یک سطح فلزی بدو…
دکمه های صدا

تعویض دکمه صدا LG V20

/
تعویض دکمه صدا LG V20 دکمه صدا LG V20 قبل از پیاده کردن…
موتور ارتعاشی LG V20

تعویض موتور ارتعاشی LG V20

/
تعویض موتور ارتعاشی LG V20 موتور ارتعاشی LG V20 تعمیر موبایل الجی …
نمایشگر LG V30

تعویض نمایشگر (فقط صفحه) LG V30

/
تعویض نمایشگر (فقط صفحه) LG V30 نمایشگر (فقط صفحه) LG V30 نمایشگ…
تعویض تریم بیرونی LG

تعویض تریم بیرونی LG فونیکس 2

/
تعویض تریم بیرونی LG فونیکس 2 تعویض تریم بیرونی LG ناخ…

تعویض دکمه های صدا و پاور LG فونیکس 2

/
تعویض دکمه های صدا و پاور LG فونیکس 2 دکمه های صدا و پاور LG…
سنسور LG V10

تعویض سنسور اثر انگشت LG V10

/
تعویض سنسور اثر انگشت LG V10 سنسور اثر انگشت LG V10 انتها…
فریم میانی LG

تعویض فریم میانی LG

/
تعویض فریم میانی LG فریم میانی LG گوشی را چرخانده به طوریکه پشت آ…

تعویض دوربین های جلوی LG V10

/
تعویض دوربین های جلوی LG V10 دوربین های جلوی LG V10 • …
دکمه های صدا

تعویض دکمه های صدا LG

/
تعویض دکمه های صدا LG دکمه های صدا LG دستگاه را بچرخ…