نوشته‌ها

دوربین جلوی LG V20

تعویض دوربین جلوی LG V20

/
تعویض دوربین جلوی LG V20 دوربین جلوی LG V20 انتهای صاف…
موتور ارتعاشی LG V20

تعویض موتور ارتعاشی LG V20

/
تعویض موتور ارتعاشی LG V20 موتور ارتعاشی LG V20 تعمیر موبایل الجی …
نمایشگر LG V30

تعویض نمایشگر (فقط صفحه) LG V30

/
تعویض نمایشگر (فقط صفحه) LG V30 نمایشگر (فقط صفحه) LG V30 نمایشگ…
تعویض تریم بیرونی LG

تعویض تریم بیرونی LG فونیکس 2

/
تعویض تریم بیرونی LG فونیکس 2 تعویض تریم بیرونی LG ناخ…

تعویض دکمه های صدا و پاور LG فونیکس 2

/
تعویض دکمه های صدا و پاور LG فونیکس 2 دکمه های صدا و پاور LG…
فریم میانی LG

تعویض فریم میانی LG

/
تعویض فریم میانی LG فریم میانی LG گوشی را چرخانده به طوریکه پشت آ…
دکمه های صدا

تعویض دکمه های صدا LG

/
تعویض دکمه های صدا LG دکمه های صدا LG دستگاه را بچرخ…
محافظ نمایشگر LG

محافظ نمایشگر LG

/
تعویض محافظ نمایشگر LG محافظ نمایشگر LG نمایندگی الجی دست…
کاور پشت LG

تعویض کاور پشت LG

/
تعویض کاور پشت LG کاور پشت LG نمایندگی تعمیرات موبایل گوشی را چر…