نوشته‌ها

نکاتی در مورد نحوه لحیم کوچک

/
نکاتی در مورد نحوه لحیم کوچک   مرحله 1- برداشتن قطعه خراب ک…