نوشته‌ها

حافظه

آزاد کردن حافظه

/
گوشی از دو نوع حافظه استفاده می کند: 1- حافظه داخلی: بر روی برد …