نوشته‌ها

ایراد صدا در تلویزیون ال جی

ایراد صدا در تلویزیون ال جی

/
ایراد های صدا در تلویزیون های ال جی مشکلات رایج در صدای تلویزیون ها، از موار…
تلویزیون

نحوه تعمیر تلوزیون ای که روشن نمی شود

/
تلویزیون های مدرن صفحه تخت ازنظر خازن های خراب مشکل دارند. اگر تلویز…
تعمیر تلویزیون

هزینه تعمیر تلویزیون

/
هزینه تعمیر تلویزیون بین 60 دلار و 350 دلار است و به طور متو…