سوختن نمایشگر OLED

سوختن نمایشگر OLED

/
شما ممکن است بشونید که نمایشگرهای OLED بسیار آسیب پذیرند. اما…
تلویزیون خیس

در صورت خیس شدن تلویزیون چه کاری انجام دهیم؟

/
اگر شما تلویزیون صفحه تخت دارید که می خواهید خارج از باغ، پاسی…
تعمیر تلویزیون آب خورده

تعمیر آب خوردگی تلویزیون

/
زمانی که تلویزیون از آب صدمه می بیند، متاسفانه روشهای زیادی وجود ند…
آموزش تعمیر تلویزیون

آموزش تعمیر تلویزیون

/
دستورالعمل تعمیر تلویزیون بیان می کند که چگونه تلویزیون یک صفح…
تعمیر خطوط عمودی رنگ بر روی تلویزیون

تعمیر خطوط عمودی رنگ بر روی نمایشگر تلویزیون

/
خطوط عمودی رنگی مختلفی بر روی نمایشگر تلویزیون دیده می شود. این مشکل…
هزینه تعمیر تلویزیون LCD

هزینه تعمیر تلویزیون LCD

/
اکثر کاربران فکر می کنند که هزینه تعمیر تلویزیون LCD بسیار ب…
نحوه تعمیر نمایشگر صفحه تخت تلویزیون LCD/LED دارای خطوط یا ترک

نحوه تعمیر نمایشگر صفحه تخت تلویزیون LCD/LED دارای خطوط یا ترک

/
اگر صفحه نمایشگر LCD/LED شما خراب و خطوط عمودی، نقاط یا ترکهایی رو…
تعمیر تلویزیون به صرفه است یا خیر

آیا تعمیر تلویزیون های LED یا LCD به صرفه است؟

/
آیا تعمیر تلویزیون LCD و LED ارزش دارد؟ اکثر افرادی که از تلویزیو…